NTO iepen N240

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Krinkels B.V.

 

Expertises:
Nader technisch onderzoek

 

 

NTO uitgestelde onverenigbaarheid iepen N240

De aanleiding voor dit onderzoek vormt de instabiliteit die bij diverse iepen uit de beplanting aan de oostzijde van de N240 is waargenomen. Onder andere tijdens een recente storm zijn enkele bomen verwijderd omdat ze scheef waaiden. Het vermoeden bestaat dat de oorzaak voor de instabiliteit moet worden gezocht in het disfunctioneren van de vergroeiing van de ent (de gewenste cultivar) met de onderstam (goed groeiende, gemakkelijk te vermeerderen iep van de zuivere soort, in dit geval waarschijnlijk Ulmus glabra). Dit wordt door boomkwekers en boomverzorgers uitgestelde onverenigbaarheid genoemd en in jargon ‘potloodiep’.

 

Boomadvies Nederland heeft voor Krinkels B.V. een uitgebreid nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit drie onderdelen: Visuele beoordeling van alle iepen, het blootleggen van de wortelaanlopen van verdachte bomen en het uitvoeren van windworpsimulaties om de stabiliteit van de iepen te bepalen.

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat uitgestelde onverenigbaarheid in deze iepenbeplanting tot ernstige verankeringsproblemen leidt. Onze adviseurs hebben vervolgens adviezen geven welke beheertechnische mogelijkheden er zijn voor een dergelijk bomenbestand.