Boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole

Het periodiek uitvoeren van boomveiligheidscontroles (BVC) vormt een belangrijk onderdeel van integraal boombeheer. Tevens helpen wij hiermee onze opdrachtgevers in het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

UITVOERING

Bij een boomveiligheidscontrole zorgen onze adviseurs ervoor dat elke boom van wortel tot kroon wordt geïnspecteerd. Aan de hand van deze visuele inspectie bepalen wij allereerst de conditie, kwaliteit en toekomstverwachting in relatie tot de standplaats. De BVC zelf bestaat uit het waarnemen, registeren en op waarde schatten van eventuele gebreken, aantastingen of andere verzwakkingen. Als aanvulling op een reguliere BVC kunnen wij ook de onderhoudstoestand en actuele snoeibehoefte van de boom bepalen.

REGISTRATIE

De registratie van de BVC verwerken wij in uw eigen beheersysteem. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het werken met diverse typen beheersoftware. Mocht u niet beschikken over eigen software dan leggen wij de resultaten vast in ons eigen systeem (Greenpoint). Indien u niet beschikt over een actuele inmeting van de bomen, dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

 

Onze boomadviseurs zijn in het bezit van het certificaat Boomveiligheidscontroleur (Groenkeur) en Data Inspecteur Bomen: Veiligheid & onderhoud (NIB).

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’