Ontwerp en planvorming

Ontwerp en planvorming

BEPLANTINGSPLANNEN

Onze beplantingsplannen zijn het resultaat van een integrale aanpak op basis van beleid en regelgeving, landschap, ecologie, klimaatadaptatie en de lokale groeiomstandigheden. Door deze belangen slim te combineren creëren wij aantrekkelijke ontwerpen voor het groen van de toekomst. Bomen vormen doorgaans de basis van onze plannen. Met een hierop aangepaste struik- en kruidlaag maken wij onze ontwerpen tot een natuurlijk ogend en functionerend geheel.

GROEIPLAATSONTWERP

Een beplantingsplan komt pas tot ontwikkeling als deze wordt gerealiseerd in een bodem die deze groei door de jaren heen kan faciliteren. Een afgestemd groeiplaatsontwerp op basis van soortgebruik en groeiambities zorgt ervoor dat het door ons gepresenteerde eindbeeld ook daadwerkelijk bereikt kan worden. Ook hier vormt integraliteit de rode draad door oplossingen te vinden om deze groeiambities slim te combineren met andere functies zoals verhardingen, kabels en leidingen of bijvoorbeeld reeds aanwezige bomen.

HERPLANTPLANNEN EN COMPENSATIEOPGAVES

Het herplanten van gekapte bomen is tegenwoordig in elke gemeente, provincie of waterschap de norm. De uitdaging zit vaak in het feit dat in de loop der jaren regelgeving, functionaliteit en gebruiksintensiteit van de boomstandplaats is veranderd. Aanwezigheid van kabels en leidingen, obstakelvrije zones langs wegen en nieuwe verhardingen werpen beperkingen op aan de boven- en ondergrondse groeiruimte. Wij helpen onze opdrachtgevers door vooral te kijken wat wel mogelijk is. Aangepast soortgebruik en slim combineren van functies biedt uitkomst. Tenslotte verdient elke berm een boom!

INRICHTINGSADVIES BIJ NIEUWBOUW OF RECONSTRUCTIES

Bij nieuwbouw of wijk- en wegreconstructies liggen er zowel kansen als bedreigingen voor bestaande en nieuwe bomen. Zuinig omgaan met volwassen bomen is onze eerste prioriteit. Koesteren wat er al is!

 

Wij kunnen met onze pragmatische aanpak de randvoorwaarden formuleren om bestaande bomen duurzaam in te passen. Hier is bijvoorbeeld onze BEA-aanpak volledig op toegerust. Met onze ruime kennis van de groei-eisen van bomen en groeiplaatsoplossingen helpen wij onze opdrachtgevers om de kansen voor nieuwe boomaanplant te optimaliseren.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’