Nader (technisch) onderzoek

Nader (technisch) onderzoek

Om de stabiliteit of breukvastheid van een boom te bepalen, hebben wij diverse onderzoekstechnieken voorhanden. Boomadvies Nederland heeft ruime ervaring in het uitvoeren van nader onderzoeken en beschikt over alle relevante onderzoeksapparatuur.

BEPALEN RESTWAND

Inzicht in de verhouding tussen gezond hout en aangetast hout vormt een essentieel onderdeel van het nader onderzoek. Met de restwand bedoelen wij het gezonde hout dat zich rondom een holte of verzwakte plek bevindt. In eerste instantie gebruiken wij een hamer en prikstok om de holte/aantasting nader te verkennen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij vaak al snel concluderen of er sprake is van een zorgelijke situatie (een mogelijk verhoogde kans op breuk). Wanneer dit onvoldoende informatie oplevert om uitspraken te kunnen doen over de breukvastheid, maken wij gebruik van de PiCUS geluidstomograaf.

 

Bij deze onderzoekstechniek plaatsen wij ter hoogte van de aantasting of verzwakking sensoren rond de stam. Vervolgens meten wij stapsgewijs hoe lang een geluidssignaal erover doet van de ene naar de andere sensoren. Hierdoor ontstaat een netwerk van snelheidslijnen door de stam. In het geval van holtes of houtrot vertraagd dit signaal. Met speciale software vertalen wij deze informatie naar een diagram waarin door middel van kleuren wordt aangegeven in welke zones sprake is van gezond, dan wel aangetast hout. In feite maken wij zo een digitale dwarsdoorsnede van de boom.

STABILITEIT/BREUKVASTHEID

Wij maken gebruik van de windworpsimulatie om de stabiliteit en/of de breukvastheid van bomen te bepalen. De methodiek heeft een wetenschappelijke basis: als een boom bij een belasting van 40% van een kracht niet verder uit het lood komt dan 0.25°, dan is de boom sterk genoeg om 100% van die kracht te doorstaan (Wessolly & Erb, 1998: Baumstatik).

 

Bij het uitvoeren van een windworpsimulatie worden sensoren op de stamvoet geplaatst om vervolgens met een elektrische lier de boom op spanning te zetten.

INSPECTIES OP HOOGTE

Met onze multifunctionele (hybride) hoogwerker kunnen we niet alleen windworpsimulaties uitvoeren maar zijn we ook in staat om snel en effectief inspecties op hoogte uit te voeren. Voor ons is geen boom onbereikbaar.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’