Fort Isabella Vught

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Gemeente Vught

 

Expertises:
Boom Effect Analyse, Quickscan Flora en Fauna, Nader onderzoek Flora en Fauna

 

 

Fort Isabella Vught

Fort Isabella bestaat al 400 jaar en was eerst onderdeel van de vestingwerken van ’s-Hertogenbosch en later (1917) in gebruik als kazerne. Op dit moment wordt het terrein omgevormd tot woon- en werkgebied. Aan de westzijde van het fort bevinden zich de ravelijnen en gracht. In de afgelopen decennia heeft zich op deze locatie een eikenbos gevormd.

 

De gemeente Vught en het waterschap Aa en Maas zijn voornemens om de gracht te gebruiken als waterberging. Tevens was het de wens om de overwoekerde ravelijnen weer beter in beeld te brengen en het bestaande wandelpaadje te herstellen en te verbeteren.

 

Boomadvies Nederland is gevraagd om voor de geplande werkzaamheden een Boom Effect Analyse (BEA) op te stellen. Tevens heeft onze ecoloog een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Op basis van de BEA en de Quickscan zijn vervolg onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben we nog een boombeschermingsplan, ecologisch werkprotocol opgesteld en is er nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de das in het plangebied.