Boom Effect Analyse

BOOM EFFECT ANALYSE

Volwassen bomen zijn essentieel voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Onze opdrachtgevers hechten daarom veel waarde aan het handhaven van bestaande boomstructuren bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Aan de hand van een Boom Effect Analyse (BEA) brengen onze adviseurs mogelijke knelpunten ten aanzien van duurzaam boombehoud tijdig in beeld. Wanneer een BEA in een vroeg stadium wordt uitgevoerd tijdens de planvorming ontstaan kansen en mogelijkheden om niet alleen de bomen te behouden maar ook om de groeiomstandigheden te optimaliseren.

UITVOERING

Na het beoordelen van de (ontwerp)plannen in relatie tot de bomen voeren wij een veldonderzoek uit. Tijdens dit onderzoek beoordelen wij de bomen onder meer op conditie, kwaliteit en toekomstverwachting. Op representatieve locaties doen wij nader onderzoek naar de bodem en beworteling. Met het graven van proefsleuven en profielboringen maken wij de bodemopbouw en ligging van boomwortels inzichtelijk.

RAPPORTAGE

Met behulp van de gegevens uit het veldonderzoek maken wij een analyse van de te verwachten (negatieve) invloeden van de geplande werkzaamheden op de bomen. Vervolgens stellen wij adviezen en randvoorwaarden op om de impact op behoudenswaardige bomen te beperken. Onze heldere rapportages zijn voorzien van praktische adviezen, duidelijk beeldmateriaal, overzichtelijke kaarten en technische tekeningen.

 

Wij maken onder andere gebruik van de richtlijnen van het CROW en het Handboek Bomen 2022 voor het opstellen van onze BEA-rapportages.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’