Sportpark Rauwbraken

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg

 

Expertises:
Boom Effect Analyse, Quickscan Flora en Fauna, Nader onderzoek flora en fauna

 

Werkzaamheden:

Boom Effect Analyse

 

Sportpark Rauwbraken Tilburg

In verband met de ontwikkeling van het sportpark liggen er plannen om het riool te vervangen en een nieuw fietspad te realiseren. Met name de aanleg van het fietspad langs een oude structuur van zomereiken kon tot problemen leiden.

 

Boomadvies Nederland is gevraagd om voor het project een Boom Effect Analyse uit te voeren. In 2022 is de eerste analyse uitgevoerd op basis van een schetsontwerp. Uit het onderzoek zijn diverse adviezen gekomen om het ontwerp te optimaliseren ten aanzien van duurzaam boombehoud. Deze zijn in het ontwerp verwerkt waarna in 2022 de analyse is geactualiseerd op basis van het definitieve ontwerp.

 

Uit de tweede analyse zijn met name adviezen en randvoorwaarden gekomen die betrekking hadden op de uitvoering van het werk zoals het toepassen van degelijke boombescherming en het toepassen van compenserende maatregelen.

 

Naast het uitvoeren van een BEA heeft Boomadvies Nederland voor dit project ook de Quickscan en het nader onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Zo is onder andere een spechtengat geïnspecteerd met een warmtecamera om te beoordelen of het in gebruik was.