Certificaten

Certificaten

We zetten ons dagelijks in om onze dienstverlening blijvend te optimaliseren. Onderstaande certificeringen tonen
aan dat wij ons vakmanschap op een verantwoorde en doordachte wijze uitvoeren:

ASA (veiligheidsladder)

Bewust zijn over ieders eigen bijdrage van het bevorderen van de veiligheid in alle lagen van de organisatie voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Handboek CO2

Ons CO2 niveau 5 Certificaat geeft aan dat Boomadvies Nederland op een bewuste manier actief energie bespaart en daarmee de uitstoot van CO2 reduceert. Het CO2 certificaat stimuleert energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie.

CO2 beleid Boomadvies Nederland

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie.

ISO 9001

ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door processen en prestaties te verbeteren, voldoet onze organisatie beter aan de behoeften van onze klanten.

VCA

Door onze VCA-bedrijfscertificering verbeteren wij de veiligheid op de werkvloer.

SBB Erkend leerbedrijf

Als Erkend leerbedrijf bieden wij scholieren, studenten en omscholers de gelegenheid zich te ontwikkelen in het vak van boominspecteur en boomadviseur.