N244 Groenplan / Boomontwerp

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Krinkels B.V. (i.o.v. Provincie Noord-Holland)

 

Expertises:
Groeiplaatsonderzoek, Beplantingsplan en Boomontwerp

 

Groenplan / Boomontwerp N244 (Akersloot-Alkmaar)

Tussen Akersloot en Alkmaar ligt de N244 op het dijktracé langs het Noordhollands Kanaal. Tussen het kanaal en de weg staat een rijstructuur van populieren die zijn beste tijd gehad heeft. Ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de bomen onderdeel uitmaken van het foerageergebied van diverse soorten vleermuizen die rondom de kronen jagen op insecten. Vanuit de provinciale ontheffing is de kap van de bomen op twee voorwaarden toegestaan: de kap dient gefaseerd uitgevoerd te worden en er dient aan de andere zijde van weg, in het dijktalud, een nieuwe groenstructuur te worden gerealiseerd als vervangend foerageergebied.

 

Boomadvies Nederland heeft hiervoor op basis van de ecologische uitgangspunten een beplantingsplan opgesteld met voornamelijk diverse soorten inheemse fruitbomen die als enkele of dubbele rij zijn ontworpen. Op plekken waar een conflict was met kabels en leidingen is alleen struweelbeplanting gepland. Voorafgaand aan het plan is een uitgebreid groeiplaatsonderzoek uitgevoerd om de geschiktheid van het dijklichaam te beoordelen. De zware klei in combinatie met humusarm zand was niet direct een geschikte groeiplaats. Er zijn bodemverbeterende maatregelen voorgesteld om de bomen goed te kunnen laten gedijen.