Quick scan & BEA Scholengemeenschap Guido Arnhem

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
ICS Adviseurs

 

Expertises:
Quick scan Wnb, Boom Effect Analyse

 

Quick scan & BEA Scholengemeenschap Guido Arnhem

Scholengemeenschap Guido is een christelijke middelbare school in de wijk Geitenkamp te Arnhem. Het huidige schoolgebouw is verouderd, te klein geworden en voldoet niet meer aan eisen van het moderne onderwijs. Daarom zal het bestaande gebouw gesloopt worden en plaats maken voor nieuwbouw.

 

Dergelijke werkzaamheden kunnen een behoorlijke impact hebben op de (natuurlijke) omgeving. Om mogelijke effecten op de bestaande bomen en beschermde soorten te inventariseren is door Boomadvies Nederland een Boom Effect Analyse (BEA) en een Quick scan Wet natuurbescherming uitgevoerd.

 

Uit de BEA is gebleken dat een aantal behoudenswaardige bomen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden staan. Voor deze bomen, waaronder een beeldbepalende linde, is een advies opgesteld met uitvoerings- en beschermmaatregelen om het duurzaam boombehoud te kunnen garanderen.

 

Op basis van NDFF-gegevens is een quick scan Wet natuurbescherming uitgevoerd om te beoordelen of de sloop en nieuwbouw mogelijk een negatief effect hebben op beschermde soorten. Hieruit kwam naar voren dat het verouderde schoolgebouw mogelijk geschikt is voor het herbergen van gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen. In het uit te voeren nader onderzoek in de periode april-december 2023 wordt dit door ons verder onderzocht.