Beheerplan en Soorteninventarisatie Ecologische bermen

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
De Heer Land en Water B.V.

 

Expertises:
Ecologisch Advies

 

Beheerplan en Soorteninventarisatie Ecologische bermen, Leiderdorp

Firma De Heer land en water B.V. is in de gemeente Leiderdorp verantwoordelijk voor het maaien van de bermen. In het kader van biodiversiteit en duurzaamheid is Boomadvies Nederland gevraagd om een plan te schrijven hoe dit beheer kan worden aangepast op het verkrijgen van een hogere soorten rijkdom van bloemen en kruiden.

 

Gebaseerd op de aanpak van Kleurkeur hebben wij een beheerplan geschreven voor de bermen die geschikt zijn om deze ecologische doelstellingen te behalen. Het gaat om bermen die extensief onderhouden kunnen worden en waar de groeiplaats/bodem geschikt is om soortenrijkdom te ontwikkelen.

 

In het voorjaar van 2022 is de eerste soorteninventarisatie uitgevoerd (nulmeting) op basis van een serie onderzoekslocaties. In 2023 is deze stap herhaald waarbij is geconstateerd dat op een aantal locaties het aantal soorten is toegenomen.