Herinrichting Churchillstraat Barnveld

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Gemeente Barneveld

 

Expertises:
Boom Effect Analyse, Quick scan Wnb, Groeiplaatsonderzoek

 

 

Herinrichting Churchillstraat Barnveld

De Churchillstraat is een drukke ontsluitingsweg met vrij liggende fietspaden en diverse parkeervoorzieningen. In de bermen tussen de rijbaan en het fietspad staat een bomenbestand van circa 250 bomen bestaande uit hoofdzakelijk iepen en moeraseiken.

 

De gemeente heeft ons gevraagd een analyse te maken van het nieuwe ontwerp op het bestaande bomenbestand. De wens daarbij was om zoveel mogelijk toekomstwaardige exemplaren in te passen.

 

Het ontwerp kende dermate veel aanpassingen/vernieuwingen dat niet alle bomen ingepast kunnen worden. Veel bomen stonden in krappe, smalle groeiplaatsen waardoor de beworteling veelal onder de verhardingen was ontwikkeld met wortelopdruk tot gevolg bij bijna 90 bomen. Met een aanvullend groeiplaatsonderzoek hebben wij adviezen geformuleerd hoe deze problematiek integraal op te lossen zonder concessies aan het ontwerp en met duurzaam behoud van deze bomen.

 

Omdat kap van bomen niet geheel te voorkomen was, hebben wij aanvullend nog een Quickscan Wnb uitgevoerd betreft het mogelijke effect op beschermde soorten.