BEA Kersenboomgaard

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
HVC groep B.V.

 

Expertises:
Boom Effect Analyse

 

Werkzaamheden:

Boominventarisatie

 

BEA Kersenboomgaard

In de wijk Kersenboomgaard te Hoorn worden de komende jaren circa 2.000 woningen aangesloten op het warmtenet. Om dit te realiseren dienen leidingen aangelegd te worden door de gehele wijk. Boomadvies Nederland is gevraagd om voor deze boom- en civieltechnische uitdaging een Boom Effect Analyse op te stellen.

 

Binnen het plangebied stonden 491 bomen die mogelijk negatief beïnvloed konden worden. In eerste instantie zijn de bomen geïnventariseerd en op kaart ingetekend. Verder zijn op circa 20 representatieve locaties proefsleuven gegraven. Voor het graven van de sleuven is onze elektrische midigraver ingezet.

 

In overleg met de constructeurs zijn ontwerpwijzigingen doorgevoerd waardoor het aantal te kappen bomen tot een minimum is beperkt.