BVC Arnhem

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem

 

Expertises:
Boomveiligheidscontrole

 

Werkzaamheden:

Boomveiligheidscontrole van circa 20.000 bomen per jaar

 

BVC Laan- en straatbomen Arnhem

Sinds 2020 verzorgen wij voor de gemeente Arnhem de boomveiligheidscontroles van alle laan- en straatbomen. De werkzaamheden worden in de zomerperiode uitgevoerd.

 

Tijdens de inspecties boordelen wij diverse type bomen:
• Reguliere controle van bomen die elke drie jaar worden geïnspecteerd;
• Jaarlijkse controle van bomen op plekken met een hoge omgevingsrisicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld de bomen langs de trolley-tracés;
• Jaarlijkse controle van de attentiebomen om (potentieel) gevaarlijke aantastingen of gebreken te monitoren.

 

Wat dit project bijzonder maakt is dat wij ieder jaar ook 500 particuliere bomen mogen beoordelen. Dit zijn doorgaans waardevolle of monumentale bomen die door de gemeente Arnhem gekoesterd worden. Wij adviseren deze boomeigenaren over te nemen onderhoudsmaatregelen en dragen zo bij aan het behoud van oude bomen in de gemeente Arnhem.

 

Naast de boomveiligheidscontrole inventariseren wij tevens de snoeibehoefte van bomen. Bijvoorbeeld of bomen voldoende hoog zijn opgekroond boven wegen en parkeerplaatsen. En wij actualiseren de maatvoering zoals de boomhoogte. Deze informatie is van belang voor de snoeiploeg die het geadviseerde snoeiwerk gaat uitvoeren.