Groeiplaatsonderzoek (N23)

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Krinkels B.V.

 

Expertises:
Groeiplaatsonderzoek, Ontwerp en Planvorming

 

Werkzaamheden:

Uitvoeren groeiplaats- en verplantbaarheidsonderzoek, opstellen beplantingsplan en groeiplaatsinrichtingsadvies

 

Groeiplaatsonderzoek N23

De Westfrisiaweg loopt van Alkmaar naar Enkhuizen en is een samenvoeging van enkele bestaande provinciale wegen. Na de aanleg van de weg zijn in de bermen ruim 2000 bomen aangeplant. In de daaropvolgende jaren vielen de groeiprestaties van de bomen sterk tegen en was er veel uitval.

 

Boomadvies Nederland heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bomen en de groeiplaatsen. Op circa 30 representatieve locaties zijn de bomen beoordeeld, proefsleuven gegraven, metingen uitgevoerd met de penetrologger en zijn bodemmonsters genomen.

 

Op basis van de resultaten is een plan opgesteld om de groeiplaatsen te optimaliseren en waar mogelijk het hergebruiken van de bestaande bomen.