CO2 beleid

CO2 beleid Boomadvies Nederland:

Boomadvies Nederland (BAN) streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor, van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

 

Onze organisatie is VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) gecertificeerd. Ook verwezenlijken wij duurzaamheid door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder.

 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Om deze reden hebben wij de volgende documenten, opgesteld voor onze organisatie, op onze website gepubliceerd.

Bekijk hier alle documenten:
‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’