Bel ons: 073-8505302 of 020-3044360 | info@boomadviesnederland.nl

Martin Luther Kingpark: NTO Kaukasische vleugelnoot

In opdracht van de gemeente Amsterdam is door Boomadvies Nederland op 25 januari een nader technisch onderzoek uitgevoerd bij een Kaukasische Vleugelnoot in het Martin Luther Kingpark. Aanleiding voor het onderzoek zijn de waargenomen vruchtlichamen van de Schubbige Bundelzwam.

Het Martin Luther Kingpark leent zich voor omwonende om te recreëren. Ook wordt jaarlijks het grote evenement “De Parade” georganiseerd. Door deze gebruiksintensiteit is in de omgeving van de boom sprake van een verhoogde gevaarzetting.

Bij het technische onderzoek is gebruik gemaakt van de geluidstomograaf (Picus). Hiermee wordt door middel van geluidsgolven de stam inwendig doorgemeten. Via software wordt er een kleurenpatroon van het snelheidsprofiel binnen de stamdoorsnede weergegeven. Hiermee kunnen conclusies betreffende de kwaliteit van het hout getrokken worden. De meting is niet destructief voor de boom.

Voor een goede interpretatie van de meetgegevens is een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de wortelaanlopen vrij gegraven om de conditie van de gestelwortels en stamvoet inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is de boorweerstandsmeter (resistograaf) ingezet om de houtsterkte op enkele representatieve plekken te beoordelen.

Afbeelding 1: Vruchtlichamen van de Schubbige bundelzwam. – Afbeelding 2: Scheefstand. – Afbeelding 3: De meting in uitvoering.

Meer informatie?